Av. Adolfo Díaz Ambrona, 13, 06006 Badajoz 924 27 26 00